Member Associations - Czech Republic - SPV

 Czech Republic
  SPV
Sdružení držitelů a provozovatelů železničních vozů,
Holušická 2221/3
CZ – 140 00 Praha 4 - Chodov
Tel : (420) 241 401 823
Fax: (420) 2241 401 823
E-mail: sekretariat@sdruzeni-spv.cz
Website : www.sdruzeni-spv.cz
Chairman Pavel Skarabela c/o Railco Services, s.r.o.
Tel : (420)725 888 000
E-mail: skarabela@railco.eu  
Secretary General Michal Pokorny
Tel : +420 725 961 529
E-mail: michal.pokorny@sdruzeni-spv.cz  

back to UIP Members' List
Login :

Password :