Member Associations - Slovak Republic - ZVKV

 Slovak Republic
  ZVKV
Zdruzeníe vlastníkov a prevádzkovateIov
súkromných koIajových vozidiel
P.O. Box 204
Stanicna 7
SK - 917 00 Trnva
Tel : (421) 33 - 5923 112
Fax: (421) 33 - 5923 182
E-mail: zvkv@zelos.sk
Chairman Jaroslav Miklanek
Tel : (421) 905 619 855
E-mail: miklanek@zelos.sk  
Secretary General Jaroslav Miklanek
Tel : idem ZVKV
 

back to UIP Members' List
Login :

Password :